top of page
כרטיס לקוח לאתר7.jpg

הלקוח: ארגון הילל

 

המשימה: להנגיש‭ ‬לכלל‭ ‬הסטודנטים‭ ‬בישראל‭ ‬את‭ ‬חשיבות‭ ‬הקשר‭ ‬הישראלי‭ ‬אמריקאי‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬עובדות‭ ‬מיהדות‭ ‬ארה‭"‬ב‭ ‬במשך‭ ‬השנים‭.

התוצאה: קמפיין תדמיתי ישראלי-אמריקאי.

10

פרוייקטים

bottom of page